Klubowy Puchar Edypa 2019

Wyniki klubów

Wyniki uczestników

Legenda

Regulamin Klubowego Pucharu Edypa 2019

 1. Zdobywcą Klubowego Pucharu Edypa w 2019 r. zostanie klub szaradzistów, który uzyska w turniejach szaradziarskich rozegranych w ciągu roku największą liczbę punktów rankingowych.
 2. Liczba punktów rankingowych danego klubu zostanie obliczona przez zsumowanie punktów rankingowych zdobytych w turniejach przez członków tego klubu.
 3. Punkty rankingowe dla klubów będą zdobywać wszyscy uczestnicy turniejów, którzy zadeklarują przynależność do klubów.
 4. Punkty rankingowe będą przyznawane w następujący sposób: 1 miejsce w turnieju – 20 pkt., 2 miejsce – 19 pkt., 3 miejsce – 18 pkt., aż do 20 miejsca – 1 pkt.
 5. Członkowie klubów, którzy zajmą miejsca poniżej 20, będą zdobywać dla swojego klubu „symboliczną ćwiartkę”, czyli ¼ pkt.
 6. W sytuacji, gdy na wybranych miejscach od 1 do 20 znajdą się szaradziści nie będący klubowiczami, punkty przypadające za te miejsca nie będą przyznawane. Jeśli dwie lub więcej osób zajmie miejsce ex aequo, to ich punktacja będzie uśredniona.
 7. Jeśli w turnieju wystartuje mniej niż 20 osób, punktować będą wszyscy klubowicze stosownie do zajętego miejsca.
 8. Do rankingu Klubowego Pucharu Edypa 2019 zostaną wliczone wszystkie turnieje wymienione w „Kalendarzu turniejów” ogłoszonym przed rozpoczęciem sezonu.
 9. Uczestnicy XI Drużynowego Turnieju Szaradziarskiego „Ekipiada” będą zdobywać punkty w następujący sposób: za zwycięstwo w turnieju drużyna klubowa otrzyma 60 pkt. (3 x 20 pkt.), za drugie miejsce – 57 pkt. itd.
 10. Uczestnik turnieju będzie mógł zdobywać punkty dla klubu szaradziarskiego, jeśli zadeklaruje przynależność do niego. Może to zrobić w dowolny sposób (ustnie lub pisemnie): na turnieju (szczegóły do ustalenia) lub drogą mailową (naskrzyzowaniach@gmail.com ).
 11. W danym roku kalendarzowym uczestnik turniejów może zdobywać punkty tylko dla jednego klubu.
 12. Klub przystąpi do rywalizacji w Klubowym Pucharze Edypa w chwili, gdy szaradzista deklarujący przynależność do niego zdobędzie punkt/punkty rankingowe.
 13. Wręczenie Klubowego Pucharu Edypa odbędzie się w czasie XI Drużynowego Turnieju Szaradziarskiego „Ekipiada”, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada w Kawęczynie.