Zagadka nr 4 (anagramowa)

21 grudnia 2020

zagadka anagramowa
  • „Tren lina w miniczołgu”
  • „Nić Edenu i źli w wodzie”
  • „Dodo ma Tanew”
  • „Rwa krętacza”
  • „Kurs cyny”

Przeanagramowałam pięć tytułów wybranych z określonego zbioru. Tytuły, których użyłam składają się z dwóch lub trzech wyrazów. Nie ma w nich spójników, przyimków, przysłówków i zaimków. Są natomiast rzeczowniki (8) oraz czasownik (1), przymiotnik (1) i liczebnik (1). W sumie 11 wyrazów.

Pytanie brzmi: czy da się odtworzyć te tytuły na podstawie podanych informacji?